4 Temmuz 2011 Pazartesi

maps.google.com sayfasındaki noktanın koordinatlarını navigasyon cihazına taşımak;

Cursor (fare işaretçisi) koordinatları bulunmak istenen noktaya götürülüp sağ tıklanır. Açılan pencerenin en alt satırındaki "Burada ne var?" opsiyonu seçilir. Nokta kendiliğinden “yeşil ok”la işaretlenecektir.

Cursor/işaretçi tekrar yeşil ok işareti üzerine getirilince, noktanın koordinatları kutu içinde görülür. Aynı zamanda ekranın altındaki çubukta bulunan tarayıcı kutusunda da belirir.

"00.000000, 00.000000" şeklindeki koordinatı navigasyon cihazına girerken, aynı koordinat formatının kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Hiç yorum yok: